Logo de la Fundación San Jose Etxe Alai

San Jose Etxe-Alai Fundazinoak W3C-ren arabera ezarrita dagozan erabilerraztasun irizpideei jarraituta egin dau bere web orria. Beraz, "www.etxealai.com" orrian edonor sartu ahal izango da, bere muga personalak, hardware-a, software-a, Web-ean sartzeko kokapen geografikoa, sare egitura, hizkuntza eta kultura diranak dirala. Muga personaltzat ikusmen, entzumen, mugimendu edo adimen urritasunak joten dira.

La Fundación San Jose Etxe-Alai ha desarrollado su página web conforme a los criterios de accesibilidad web establecidos por la W3C. De este modo www.etxealai.com será accesible para cualquier persona, con independencia de sus limitaciones personales, hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura o localización geográfica desde donde accede a la Web. Por limitación personal se entiende cualquier discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva.

Mungia.2005