San Jose Etxe Alai Fundazioa

Fundazinoaren kanpokaldeko argazkia

ZERBITZUAK / EGOITZA

HELBURU OROKORRA

San Jose Etxe-Alai Egoitzaren helburu orokorra zera da: eurek euretara konpondu ezin diren adinekoei eta familiartekoei bizi-baldintza onak eskaintzea, ahal danik eta autonomia eta bizi-kalidade mailarik onena bermatuta.

HELBURU ZEHATZAK

-Gaixotasunak eta ganerako osasun-arazoak kontrolatzea eta jarraipen terapeutikoa eta farmakologikoa egitea.

-Erabiltzaileen gaitasun funtzionalari eutsi eta, ahal dala, hobetzea; horretarako errehabilitazino teknikak erabilita.

-Teknika terapeutikoen bidez Galera kognitiboa leuntzea.

-Edadeagaz batera gero eta handiagoa egiten dan dependentziari aurre egitea, terapia eta programa egokiak erabilita.

-Animazino sozio-kulturaleko ekintzak garatzea, arloko profesionalek gidatua eta gainbegiratuta, Arreta Zuzeneko behaginak lagunduta.

-Erabiltzaile, familiarteko eta zentroko beharginen arteko hartu-emon onak bideratzea eta arazoak dagozanean esku hartzea.

-Familia eta hurkoakazko hartu-emonak estutzea.

-Erabiltzaileek euren ezagupenak eta esperientziak erabiltzen ohitzea, horretarako errefortzu positiboak erabilita.

-Sormena indartzea.

-Jateko ohitura osasungarriak (dieta ona osasunerako, ekilibratua eta danatarikoa) irakastea; dieta bereziak ahaztu barik.

-Erabiltzaileen itxura jagotea.

-Egoitzako gela guztiak garbi, ondo aireztatuta eta txukun eukitea.