IKERKETA + GARAPENA + BERRIKUNTZA

San Jose Etxe Alai Fundazioak Garapen eta aurrerapenean oinarritutako filosofia dauka. Ikerketa eta proiektu berritzaileen aldekoa da.

Lanaren eta ahaleginaren zati handi bat helburu horretara bideratuta dago. Hasteko, egoiliar eta erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetu nahi dugu. Baina, horretaz gain, erakunde edo egoitzetan ez dauden pertsona nagusiak ere aintzat hartu nahi ditugu, gero eta zerbitzu eta prestazio gehiago behar baitituzte. Horrela izanik, beharrizan horiei erantzuteko politika egokiak sustatu beharra ikusten dugu.

Web orriaren bidez, ikerketa horien planteamenduaren berri eman nahi dugu, baita lortzen goazen emaitzen berri ere.