Helburu Egoitza

HELBURU OROKORRA

San Jose Etxe Alai Egoitzaren helburu nagusia mendekotasuna duten pertsona nagusien bizi-kalitatea eta autonomia-maila ahalik eta ondoen mantentzea da.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

-Antzemandako gaixotasun eta nahasmenduak kontrolatzea eta horien jarraipen terapeutikoa egitea.

-Gaitasun funtzionala hobetu eta mantentzea, errehabilitazio teknikoen bidez.

-Narriadura kognitiboa arintzea, teknika terapeutikoen bidez.

-Programa egokien bitartez, menpekotasuna areagotu dadin saihestea.

-Animazio soziokulturaleko jarduerak burutzea, Eguneko Arretako langile espezializatuen laguntzarekin.

-Erabiltzaile, senide eta zentroko langileen arteko harreman sozial egokiak bultzatzea, gatazkarik antzematen denean profesionalen esku-hartzeaz baliatuta.

residencia-etxealai
Objetivos-Fundacion-San-Jose-Etxe-Alai

-Pertsona nagusien eta herriko bizimoduaren arteko kontaktuak sustatzea.

-Erabiltzaile bakoitzaren senideekiko harremana sustatzea.

-Erabiltzaileen ezagutza eta gaitasunak sustatu eta horiei balioa ematea.

-Sormena eta gorputz-adierazpena sustatzea, ariketa fisikoko programen eta abarren bitartez.

-Elikadura erregimen osasungarri, orekatu eta anitza eskaintzea, betiere, dieta bereziak errespetatuz.

-Egoiliarren irudi eta itxura egokia zaintzea.

- Egoitzako eremu guztiak ondo zaintzea, ondo aireztatuta eta ordenatuta edukitzea, usain txarrak saihestuz.